Værdigrundlag

Friplejehjemmet Højbo´s værdigrundlag udtrykker de værdier som beboere, pårørende og medarbejdere ønsker bliver lagt til grund for såvel store som små beslutninger.

Det er de værdier vi ønsker at videreudvikle i forhold til at bo, gæste og arbejde på Friplejehjemmet Højbo.

Det er de værdier, som vi ønsker at leve og styre efter i dagligdagen på Højbo.

Værdigrundlaget består af 6 værdier:

  • Kvalitet i pleje, omsorg og aktivitet
  • Værdighed og respekt for beboere og brugere
  • Tæt samarbejde og en åben dialog mellem beboere, brugere, pårørende og medarbejdere
  • Godt samarbejde på Højbo som arbejdsplads
  • Godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø
  • Pæne, hyggelige og harmoniske rammer og velfungerende servicefunktioner

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.