Udflytning/Fraflytning

Opsigelse af lejlighed ved dødsfald. Har man en opsigelse der hedder LB-mdr. +
1 mdr.
Højbo vil naturligvis gøre alt for at få lejligheden udlejet hurtigst muligt.

Når Danske Diakonhjem i Vejle har modtaget skifteretsattesten fra skifteretten
vil kontoen blive gjort op og der kan foreligge udbetaling af indskud samt diverse.

Man har ingen udgifter til ny istandsættelse af lejligheden medmindre denne er misligholdt.
Man betaler igennem sin husleje et beløb som går til "normal" istandsættelse
af lejligheden ved fraflytning.

Vælger man at fraflytte Højbo grundet andre omstændigheder har man en opsigelse
på 3 måneder fra den 1. i måneden.
Opsigelsen skal være skriftligt og afleveres personligt til forstander/sekretær.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.