Betaling af husleje, el, vand & varme

Hvis du vil vide mere omkring husleje, el, vand & varme priser
Kan du rekvirere priser hos Højbos sekretær.

Man betaler husleje, el, vand og varme direkte til Danske Diakonhjem.
Første gang modtager man et girokort som meget gerne skal tilmeldes
PBS i banken.

Medio april foreligger årsregnskabet af forbrug af vand, el & varme.
Overskud eller underskud vil blive med-eller modregnet i huslejen.

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.