Højbo butikken

Højbo butikken finder man på Store Torv.
Højbo butikken har åbent hver formiddag i hverdage
eller efter aftale med personalet.
Højbos beboere har medindflydelse på,
hvad man skal kunne købe i butikken.

Man behøver ikke kontanter for at købe i butikken.
Man kan få afregnet via sin beboerfaktura/servicepakken.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.