Højbo busserne

På Højbo har vi to busser. Alle der bor på Højbo bliver trukket kr. 50,00, pr. mdr. via servicepakken til bussen.
Der arrangeres ugentlige busture, hvor det ikke koster ekstra at deltage.
Bussen er til 9 personer inkl. fører, og må køres med alm. kørekort. Det er muligt, at leje Højbos bus efter instruktion fra pedellen. Såfremt der skal fastspændes en kørestol skal man have ekstra instruks i dette. Den aktuelle pris pr. km. ved leje af bussen er kr. 7,00. Ved leje af bus skal en kontrakt underskrives af føreren af bussen.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.