Boligstøtte

Man kan få boligstøtte til sin lejlighed på Højbo alt efter indkomst.
Boligstøtte ansøgningen følger med lejekontrakten.
Man ansøger boligstøtte gennem udbetaling Danmark.
Dette foregår elektronisk, medmindre man har fritagelse herfor.

Hvis du/I vil vide mere om boligstøtte, er du/I velkommen til,
at kontakte Højbos sekretær.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.