Turen til Limfjorden

Tirsdag formiddag kørte tre busser afsted mod Limfjorden.

Madpakker og drikkevarer til hele dagen var pakket til de 17 personer der skulle med på turen.

Vi kørte op til Humlum og tog turen langs Limfjorden til Lemvig, vandet var blikstille og meget blåt – det var en smuk tur.

Madpakkerne blev spist i det grønne i udkanten af Lemvig, lige ud til vandet. Vi var nødt til bare ”at nyde” udsigten, vejret og sammenværet i lang tid, inden vi igen startede bussen og kørte til Gjellerodde, hvor vi også gjorde stop for at nyde dagen.

Turen hjem gik over Struer hvor vi alle sluttede turen af med softice og kaffe.

Mættede af smukke oplevelser, solen, dejlig mad og samvær returnerede vi igen til Højbo ved 16 tiden.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.