Nytårs kur på Højbo

Fredag d. 3 januar 2020 var alle beboere og ansatte inviteret til Nytårskur på Højbo.

Dorthe takkede for det gamle år og ønskede det bedst i 2020.

Hun startede med, at takke beboerne fordi de er, som de er.

Derefter takkede hun personalet for deres positive måde at være på, uanset hvilke opgaver de bliver stillet overfor.

Dorthe nævnte lidt om hvad 2019 havde budt på bl.a. Busturen til Egeskov, Besøg af 4 kinesere, turen til Himmelbjerget, Gudstjeneste i kirken sammen med Arnborg skole, indvielse af campingvognen, beboer ferien i Musholm, dame og –herrefrokosten, turen til svæveflyverpladsen og ikke forglemme alle de andre dejlige tiltag som vi laver over året.

Samtidigt nævnte Dorthe lidt om hvad der skal foregå i 2020. Beboer ferien er bestilt til Dronningens Ferieby i uge 20, en masse dejlige cykelture med de nye cykler, samtidig ser vi også frem til en masse dejlige timer i campingvognen og til sommer vil vi holde grisefest. Og med sikkerhed vil der komme flere tiltag.

Tilslut hævede vi glassene med boblerne og ønskede hinanden et rigtigt godt nytår


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.