En dejlig Midsommerfest på Friplejehjemmet Højbo

På Friplejehjemmet Højbo er der tradition for at holde Midsommerfest ugen før Sankt Hans aften, for ikke at kollidere med byens Midsommerfest.

Torsdag d 16/6 2016 blev der gjort klar til at modtage gæster. Der er sportsfest i byen i disse dage, så flere havde meddelt, at de desværre ikke kunne komme. Allerede kl. 18:20 ankom de første gæster og kl. 19:00 var der ca. 100 mennesker samlet på ”Store Torv” – Højbo´s fælles samlingssted. Dejlig med besøg og opbakning fra nær og fjern.

Herning Folkedanserne startede aftenen med godt humør, flotte dragter, skøn musik og livlig dans. Der var rigtig sving i kjolerne.

Efter ½ times dans, var Borgmester Lars Krarup klar til at holde midsommertalen. Han talte bl.a. om de skønne lyse nætter i Danmark og taknemligheden over, at bo i et frit land. Højbo´s 100 årige beboer fik en ønsket snak med borgmesteren og det så ud som om, der var gensidig respekt.

Inden bålet blev tændt, var der salg af pølser og drikkevarer. Køkkenet måtte hurtig varme ekstra, da der var stor købelyst.

Bålet blev tændt og det var fantastisk vejr, så hver enkelt strofe af midsommervisen blev sunget til fuglesang og Højbo´s nysgerrige grise og heste lyttede med.

Der blev sunget et par ekstra sange akkompagneret af Folkedansernes spillemænd og folk nød den skønne midsommeraften.

Alle gav udtryk for, at det var en dejlig aften og beboerne var slet ikke klar til at komme i seng, hvilket de selvfølgelig heller ikke skal til bestemt tid.

En livsbekræftende og glad aften, som huskes.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.