Besøg af borgmesteren

Fredag d. 3. november om eftermiddagen sidder vi på ST Torv og spiser rester fra den store bage dyst konkurrence som havde været om formiddagen.

Ind af døren træder blandt andre Lars Krarup (borgmesteren), Anders Madsen (den lokale byrådsmedlem) og Bjarne Bjergfelt (byens formand for borgerforeningen).

De havde valgt at aflægge friplejehjemmet Højbo et besøg i forbindelse med en rundtur i byen.

Lars Krarup tog sig god tid til at snakke med flere af Højbo´s beboere. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.