Højbos pedel

Højbos pedel hedder Kim Nielsen.

Kim træffes i hverdage
mellem kl. 7.00 - 15.00, fredag kl. 7.00 - 12.00
Telefon direkte: 9627 5321
Mail: kman@diakon.dk


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.