Indflytning på Højbo

Når man har fået tildelt en lejlighed på Højbo modtager man en lejekontrakt,  ansøgningspapirer til boligstøtte, ansøgning til hvis der eventuelt skal ansøges om indskudslån gennem kommunen. Her er Højbos sekretær behjælpelig, hvis der skulle være brug for det. Man får også udleveret en pjece "Velkommen til Højbo", hvor man kan læse alt omkring praktiske oplysninger, praktiske ting man skal have med ved indflytning mm.

Betaling af husleje er fra den dato nøglen udleveres til lejligheden. Når man får udleveret sin nøgle skal der
være en fælles gennemgang af lejligheden for fejl og mangler, der bliver aflæst målere.  Denne gennemgang foregår sammen med Højbos pedel.

Boligindskud til lejligheden skal betales senest 14 dage efter indflytning medmindre der ansøges om bolig indskudslån.

Se velkomst pjece

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.