Hvordan bliver man beboer på Højbo?

Man kan blive beboer på Friplejehjemmet Højbo, når man er visiteret til at komme på plejehjem.
Der er frit plejehjemsvalg i Danmark, så man kan helt selv bestemme, hvor man vil hen og bo.

Man skal udfylde som ønske i visitationspapirerne, at man ønsker at komme på Højbo. Så modtager vi
efterfølgende papirerne fra kommunen. Hvis vi ikke har ledige lejligheder kan man komme på
Højbos venteliste til en lejlighed.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.