Særlige aktiviteter/arrangementer på Højbo

D. 29.01        Fællesspisning kl. 11.15

D. 04.02        Gudstjeneste kl. 10.00

D. 06.02        Herrefrokost kl. 11.00

D. 12.02        Hyggetime med Ingrid kl. 14.30

D. 18.02        Indkøbstur med Annette kl. 09.30

D. 19.02        Fællesspisning kl. 11.15

D. 24.02        Fastelavn – slå katten af tønden kl. 14.00

D. 27.02        Gudstjeneste kl. 14.30


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.