Særlige aktiviteter/arrangementer på Højbo

Kommende arrangementer:

D. 04.03 Fastelavn - slå katten af tønden kl. 14.00

D. 05.03 Herrefrokost kl. 11.30

D. 07.03 Fællesspisning kl. 11.15

D. 12.03 Gudstjeneste kl. 14.30

D. 13.03 Biograf Gøg og Gokke kl. 10.00

D. 18.03 Fællesspisning kl. 11.15

D. 27.03 Indkøb med Annette

D. 28.03 Fællesspisning kl. 11.15

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.