Særlige aktiviteter/arrangementer på Højbo

D. 09.10 Indkøbstur med Annette

D. 11.10 Fælles brunch kl. 11.00

D. 17.10 Gudstjeneste kl. 14.30

D. 21.10 Banko kl. 14.30

D. 25.10 Fællesspisning kl. 11.15

D. 29.10 Gudstjeneste kl. 10.00


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.