Aktiviteter på Højbo

Højbo har ansat en adspredelses medarbejder - Anette Green, som sørger for, at der er aktiviteter for Højbos beboere i hverdage. Som regel foregår aktiviteterne på Højbos Store Torv, men hvis vejret er til det går vi udenfor. Læs mere i aktivitetskalenderen som udkommer hver måned.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.